Nieuws

‘Verkeer in Nederland’: de jaarlijkse update van TraficQuest

TrafficQuest, het Expertisecentrum Verkeersmanagement van Rijkswaterstaat, TU Delft en TNO, bracht in juli 2014 haar eerste ‘Verkeer in Nederland’ uit. Dit lekker leesbare overzicht sloeg aan – en het werd vanzelf een jaarlijks uitgave. Het TrafficQuest-jaarbericht bespreekt en verklaart in ruim 100 pagina’s de huidige verkeersafwikkeling, benoemt de belangrijkste thema’s,… Lees verder »‘Verkeer in Nederland’: de jaarlijkse update van TraficQuest

Brainport Brabant en het ITS European Congress 2019

Het publiek-private partnership ERTICO organiseert elk jaar een ITS Congress. Deze congressen over intelligente transportsystemen zijn prestigieus – en steden in Europa verbinden er maar al te graag hun naam aan. Toen de regio Eindhoven-Helmond zich namens Nederland kandidaat wilde stellen voor de organisatie van het ITS European Congress 2019,… Lees verder »Brainport Brabant en het ITS European Congress 2019

Spookfiles A58: van factsheet tot brochure

Van begin 2014 tot eind 2016 hebben de dertig partijen in het project Spookfiles A58 een coöperatief voertuig-wegkantsysteem inclusief eerste dienst ontwikkeld, geïmplementeerd en beproefd. Dat klinkt ingewikkeld en dat was het eigenlijk ook wel. Essencia werd gevraagd de intellectuele resultaten te vatten in enkele papers en een ‘paraplurapportage’. Een… Lees verder »Spookfiles A58: van factsheet tot brochure

NM Magazine bestaat 10 jaar

NM Magazine bestaat 10 jaar! En al tien jaar staan wij als Essencia de verkeer- en vervoerspecialisten bij om het blad elke keer weer naar hun (en onze) zin te krijgen: met heldere teksten, fraaie fotografie en een aantrekkelijke vormgeving. En wat is een mooiere manier om de jubileumuitgave NM… Lees verder »NM Magazine bestaat 10 jaar

Nieuw logo voor het nieuwe DiTTlab

Delft Integrated Traffic and Travel Laboratory, afgekort tot DiTTlab, is een laboratorium waarin (big) data en open-source simulatiegereedschappen met elkaar worden gecombineerd. Studenten, onderzoekers en stakeholders uit zowel de publieke als private sector werken erin samen aan belangrijke onderzoeksvragen rond verkeer en vervoer. TU Delft vroeg Essencia eind november 2014… Lees verder »Nieuw logo voor het nieuwe DiTTlab