Meteen naar de inhoud

Spookfiles A58: van factsheet tot brochure

Van begin 2014 tot eind 2016 hebben de dertig partijen in het project Spookfiles A58 een coöperatief voertuig-wegkantsysteem inclusief eerste dienst ontwikkeld, geïmplementeerd en beproefd. Dat klinkt ingewikkeld en dat was het eigenlijk ook wel. Essencia werd gevraagd de intellectuele resultaten te vatten in enkele papers en een ‘paraplurapportage’.

Een coöperatief voertuig-wegkantsysteem laat zich het beste omschrijven als een communicatie- en dienstenplatform dat voertuigen, wegkantsystemen, serviceproviders en wegbeheerders met elkaar verbindt. Zo’n systeem maakt intelligente diensten mogelijk om weggebruikers te informeren, waarschuwen en ‘begeleiden’. Niet eerder was in Nederland zo’n systeem ontwikkeld, laat staan beproefd op de openbare weg. De partijen achter het project, met provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Milieu als voornaamste trekkers, hechtten er dan ook aan om de opgedane kennis en ervaring te delen en breed te verspreiden.

Factsheets voor het vakgebied
Omdat we bij Essencia dankzij NM Magazine wel raad weten met stevige verkeerskundekost, zijn we vanaf 2015 gevraagd verschillende factsheets (papers) te schrijven, gericht op professionals in het vakgebied Verkeer en Vervoer. Naast een algemene paper met achtergrondinformatie, schreven we over standaarden, de issues met privacy en beveiliging, over de organisatie achter het systeem en over enkele cases. Een deel van deze factsheets hebben we in het Engels laten vertalen – het project Spookfiles A58 trok ook internationaal de aandacht.

Bundeling
Na de formele afronding van het project eind 2016, hebben we alle factsheets gebundeld in één document. Daarnaast hebben we de productie verzorgd van een afsluitende brochure, die de negen belangrijkste resultaten van het project presenteerde. We verzorgden concept, tekst, vormgeving en drukwerk én verspreiding: de brochure werd in maart 2017 als bijlage met NM Magazine verspreid onder professionals in het werkveld verkeer en vervoer. De brochure is ook in het Engels opgeleverd.

Download ‘Spookfiles A58 – De factsheets gebundeld’ (pdf)…
Download ‘Spookfiles A58 – Resultaten en leerpunten’ (pdf)…

___

Klant
Provincie Noord-Brabant

Realisatie
half 2015-begin 2017

Discipline
Print (tekstproductie, vormgeving, drukwerk)