Meteen naar de inhoud

Huisstijl voor ERC-project ALLEGRO

Het is prof. dr. ir. Serge Hoogendoorn van TU Delft weer eens gelukt om een prominent Europees onderzoeksproject binnenslepen. Dit keer zegde de European Research Council een slordige € 2,5 miljoen toe aan zijn project Allegro. Doel? We citeren uit de aanbieding: “The researchers of Allegro will develop and empirically underpin comprehensive behavioural theories, conceptual models and mathematical models to explain and predict the dynamics of pedestrians, cyclists and mixed flows within an urban context.” Eh… iets met fietsers en voetgangers. Hoogendoorn vroeg Essencia om een passend logo te ontwikkelen.

 
Logo AllegroHet project Allegro loopt tot 2020. De eerste resultaten in de vorm van multimodale modellen die ook fietsgedrag en -keuzes beter verklaren, zullen waarschijnlijk in 2017 beschikbaar zijn. Die resultaten moeten natuurlijk wel een beetje netjes gedeeld worden, en daar hoort als vanzelf een herkenbare huisstijl bij.

Nu biedt de naam Allegro op zichzelf weinig houvast. Er zit wel een betekenis achter – het is een afkorting voor ‘unrAvelLing sLow modE travelinG and tRaffic: with innOvative data to a new transportation and traffic theory for pedestrians and bicycles’ – maar zie die maar eens te raden. Reden voor Essencia om het ontwerp lekker expliciet te houden met pictogrammen van voetganger en fietsers. Dat dat duidelijk verkeerspictogrammen zijn, geeft de context aan. De symbolen zijn bovendien een verwijzing naar de (simulatie)modellen die in het project zullen worden ontwikkeld. De schuine stand suggereert vooruitgang. Het blauw is de vertrouwde TU Delft-huiskleur.

Interessant is dat het logo ‘uitelkaar getrokken’ kan worden en dat de elementen los of anders gerangschikt kunnen worden gebruikt.

Behalve het logo zelf ontwikkelden we ook de eerste huisstijltoepassing, sheets voor Powerpoint-presentaties – zie hieronder. Meer uitwerkingen volgen al naar gelang de behoefte.

___

Klant
TU Delft

Realisatie
Juni 2015

Discipline
Identity (huisstijl, logo)

Allegro-powerpoint