Meteen naar de inhoud

Brochure: Het managen van een gebiedsgericht project

In samenwerkingsprojecten als Gebiedsgericht Benutten beweegt een verkeerskundige zich in een groot en complex speelveld. Vijf, tien tot misschien wel twintig overheden, elk met een eigen ambtelijke en bestuurlijke laag, maken plannen en moeten de plannen samen uitvoeren. Wat vraagt dit aan extra kennis en vaardigheden van de verkeerskundige? En welke positie neemt hij in het nieuwe speelveld in?
 

Afbeeldingen van 'Het managen van een ebiedsgericht project'Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) gaf de adviesbureaus Van Meggelen Consultancy, Twynstra Gudde en Goudappel Coffeng de opdracht om op die vragen antwoord te geven. Maar wat doe je met de rapporten? Nietje erdoor en in de la? KpVV vroeg Essencia om de uitkomsten ‘communicabel’ te maken. Essencia herschreef de teksten en goot alles in een fraai oranje jasje. De brochure is vervolgens breed verspreid – en goed ontvangen.

Download deze uitgave (pdf)…

___

Klant
Kennisplatform Verkeer en Vervoer

Realisatie
Juni 2006

Discipline
Print