Meteen naar de inhoud

Praktische handleiding voor verkeerskundigen: Werkboek Regelscenario’s

Het Werkboek Regelscenario’s is een praktische handleiding voor wegbeheerders die ‘draaiboeken’ willen opstellen voor gezamenlijk, regionaal verkeersmanagement. Het boek gaat verder waar het Werkboek Gebiedsgericht Benutten gebleven was.

Foto's van het Werkboek Regelscenario's
Het Werkboek Regelscenario’s beschrijft vijf stappen waarin én het proces van samenwerken, organiseren en beheren aan de orde komt én de verkeerskundige aanpak van het schrijven van regelscenario’s. Dat laatste gebeurt aan de hand van werkbladen met een gedetailleerde uitwerking van een theoretische case. Ze geven een goed beeld van de producten waar de partners in elke stap naartoe werken.

Essencia is vanaf het eerste moment betrokken geweest bij het project. Er is steeds nauw overleg geweest met de opdrachtgever en de voor de theoretische onderbouw verantwoordelijke bureaus (Goudappel Coffeng en Arane). Zowel de verkeerskundige methodiek als de wijze van presenteren zijn in twee overlegronden voorgelegd aan vertegenwoordigers van wegbeheerders en adviesbureaus – met oog op de kwaliteit, de praktische toepasbaarheid en natuurlijk het draagvlak.

Download deze uitgave (pdf)…

___

Klant
Rijkswaterstaat

Realisatie
juli 2006

Discipline
Advies, print