Meteen naar de inhoud

Werkboek Gebiedsgericht Benutten

In opdracht van Rijkswaterstaat ontwikkelde Essencia in 2002 het Werkboek Gebiedsgericht Benutten. Dit werkboek helpt wegbeheerders en belangenbehartigers om te komen tot een optimale benutting van het wegennet.

Beelden van Werkboek Gebiedsgericht BenuttenHet was Essencia’s taak de grote hoeveelheid informatie gemakkelijk toegankelijk te maken voor verschillende doelgroepen (o.m. verkeerskundigen, onervaren projectdeelnemers, managers). Onze tekstschrijvers en vormgevers hebben daarvoor een helder concept uitgewerkt met overzichtsbalken, samenvattingen, kleurcodes, praktijkvoorbeelden enzovoort. Dat werkte. De logische aanpak en uitwerking zorgden er zelfs voor dat enkele hiaten in de theoretische onderbouwing aan het licht kwamen; die zijn nog tijdens het project ingevuld.

Het eindresultaat? Een handzame en heldere stap-voor-stap-handleiding voor het ontwikkelen van verkeersmanagementoplossingen. Het werd hét standaardboek voor toegepaste verkeersbeheersing. Zelfs vanuit het buitenland was er belangstelling voor dit werkboek: Essencia produceerde daarna ook een Engelse en een Chinese (!) uitgave.

Niet onbelangrijk is ook dat dit werkboek het startpunt vormde voor Essencia: de adviseurs, tekstschrijvers en vormgevers werkten in dit project voor het eerst samen onder de vlag van Essencia.

Download deze uitgave (pdf)…

___

Klant
Rijkswaterstaat

Realisatie
2002

Discipline
Advies
Print (redactie, vormgeving, drukwerk)