Meteen naar de inhoud

College B&W Enschede akkoord met nieuw verkeersveiligheidsplan

Enschede, 3 maart 2010 – Het College van Burgemeester en Wethouders van Enschede is gisteren, 2 maart 2010, akkoord gegaan met het nieuwe Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan 2010-2014. Dat betekent dat de gemeente fors meer gaat investeren in verkeersveiligheid. Voor de komende vijf jaar zet de gemeente € 2,9 miljoen opzij. Dankzij regionale subsidies komt het totale gemeentelijke verkeersveiligheidsbudget voor de periode 2010-2014 op ruim € 4 miljoen.

De gemeente heeft het nieuwe plan samen met adviesbureau VIA uit Vught en communicatiebureau Essencia uit Den Haag opgesteld. De keuze voor VIA en Essencia was een bewuste: de gemeente wilde inzetten op zowel infrastructuur als gedragsbeïnvloeding (educatie, communicatie en handhaving). Dat heeft geleid tot een afgewogen en werkbaar verkeersveiligheidsplan dat zich richt op 30 km/uur-zones, de schoolomgeving en ongevallenconcentraties, maar ook op thema’s als jonge (brom)fietsers, jonge automobilisten, oudere verkeersdeelnemers, snelheid en alcohol/drugs. Wat deze laatste thema’s betreft zal intensief worden samengewerkt met partners als de politie, Veilig Verkeer Nederland, Regio Twente en het Regionaal Overlegorgaan Verkeersveiligheid Overijssel (ROVO).

Interessant aan het nieuwe verkeersveiligheidsplan is dat bij het opstellen ervan niet alleen goed is overlegd met partners als politie en ROVO, maar dat ook nadrukkelijk de inwoners van Enschede zijn gehoord. In de zomer van 2009 was gedurende zes weken de enquête Verkeersopinie.nl/Enschede van VIA online waarbij de bevolking onder meer onveilige locaties op een kaart kon aangeven. Deze input is meegewogen bij het samenstellen van het uiteindelijke maatregelenpakket.

Inhaalslag nodig
Wethouder van Verkeer, Bereikbaarheid en Mobiliteit Jeroen Goudt is blij met het besluit van het College en met de steun die hij vanuit de gemeenteraad heeft. “De laatste jaren is er al veel gebeurd, maar wat ongevalcijfers betreft staan we er nog iets minder voor dan gemiddeld in Nederland. We moeten dus een inhaalslag maken en dat lukt alleen met extra inspanningen en extra geld.” De € 4 miljoen die de komende jaren voor verkeersveiligheid in Enschede beschikbaar is, staat voor een verruiming van het budget met maar liefst 50 procent – een duidelijk signaal dat Enschede er serieus werk van wil maken.

Dat die verhoogde budgetten in deze tijd van bezuinigen zonder problemen zijn goedgekeurd, verbaast Goudt niet. “De College en de Raad beseffen wat er hier speelt. We hebben het over mensenlevens. Elk jaar zijn er dodelijke verkeersslachtoffers in Enschede te betreuren en vallen er zo’n honderd ernstige verkeersslachtoffers die vaak voor hun leven getekend zijn. Dat wil je niet voor lief nemen, ook in economisch mindere tijden niet.”