Meteen naar de inhoud

Enschede veilig – en fraai – vooruit

Adviesbureau VIA en Essencia kregen in juli 2009 de opdracht om het Verkeersveiligheidsplan 2009-2014 voor gemeente Enschede te schrijven. Eind 2009 is het plan opgeleverd en in maart 2010 door het college van B&W goedgekeurd. Voor de uitvoering van het plan is de gemeente echter van verschillende regionale partners afhankelijk, zoals provincie, politie en VVN. Hoe voorkom je dat alle partners het rapport vriendelijk in ontvangst nemen en vervolgens in een diepe la opbergen? Door naast het gedetailleerde rapport óók een leesbare en fraai vormgegeven ‘bewaarsamenvatting’ te maken.

Brochure Eschede veilig vooruit
Het Verkeersveiligheidsplan 2009-2014 bevat een uitvoeringsprogramma voor infrastructuur, voorlichting, educatie, gedragsbeïnvloeding, handhaving en samenwerking. VIA, de trekker van het project, heeft het deel over infrastructuur en samenwerking ingevuld. Voorlichting, educatie en gedragsbeïnvloeding namen we als Essencia voor onze rekening. Bij het samenstellen van dit ‘communicatieadvies’ hebben we gewerkt volgens de laatste inzichten, gebaseerd op onder meer de ‘Manual for Designing, Implementing and Evaluating Road Safety Campaigns’ van het Europese CAST.Voor de samenvatting van het rapport hebben we onze huisfotograaf op pad gestuurd. Met als basis zijn foto’s, de huisstijl van Enschede en op een groter publiek gerichte tekst is de brochure vervolgens fraai vormgegeven.

Dowwnload deze uitgave (pdf)…

___

Klant
Gemeente Enschede

Realisatie
Oktober 2010

Discipline
Advies (verkeersveiligheidsadvies)
Print (tekstproductie, fotografie, vormgeving, drukwerk)