Meteen naar de inhoud

Fryslân kiest voor InMaps

Den Haag, 1 maart 2011 – Provincie Fryslân heeft gekozen voor InMaps om de afstemming van en communicatie over wegwerkzaamheden in Fryslân te stroomlijnen. Met InMaps kunnen de wegbeheerders in Fryslân – behalve de provincie ook de Friese gemeenten – gemakkelijk hun geplande wegwerkzaamheden in een online beheeromgeving invoeren. En is dat eenmaal gebeurd, dan is het inschatten van de verkeershinder, het plannen van alternatieve routes, het afstemmen met collega-wegbeheerders én de communicatie met weggebruikers bijna een routinetaak.

InMaps is een samenwerking tussen VIA uit Vught en Essencia Communicatie. VIA is verantwoordelijk voor de invoermodule en beheeromgeving. Essencia zorgt voor de automatische publicatie van de ingevoerde werken op een Google Maps-kaart op internet. Daarbij kan Essencia een complete site opleveren, zoals voor Noord-Brabant en Utrecht is gedaan, of een eenvoudige kaartpagina in een bestaande omgeving. Fryslân heeft voor dat laatste gekozen.

Modulair
De oplossing InMaps voor wegbeheerders is modulair uitbreidbaar. De kaart-applicatie kan bijvoorbeeld worden uitgebreid met informatie over files, OV, parkeergarages of milieuzones. Ook kan er een waarschuwingsservice per mail en sms aan het systeem worden gekoppeld. Zo is de wegwerkeninformatie die voorheen alleen gebruikt werd door de wegbeheerders zelf, gemakkelijk inzetbaar voor mobiliteitsmanagenttoepassingen.

Voor meer informatie over InMaps, bel 070 361 76 85.