Nieuwe NM Magazine (bijna) uit

Den Haag, 13 augustus 2012 – Eindelijk, hij is af. Dat wil zeggen: de nieuwe NM Magazine gaat vandaag naar de drukker en zal vanaf begin volgende week worden verspreid.

NM Magazine 2012#2 - cover
Het thema van de uitgave is dit keer ‘Vooruitgang door verbinding’. In verschillende bijdragen, variërend van een interview over business cases tot artikelen over open interfaces voor verkeersmanagementmaatregelen en voor verkeersmodellen, wordt duidelijk dat er veel vooruitgang mogelijk is door bestaande producten, kennis en diensten (beter) te koppelen.

Essencia heeft zitting in de redactie van het magazine en is verantwoordelijk voor de productie ervan. De nieuwe uitgave is nummer 2 van jaargang 7. Oude uitgaven zijn te downloaden via de site van NM Magazine. Vanaf volgende week zal ook de nieuwe uitgave daar als pdf bij staan.

Update: Het magazine is uit en staat inmiddels ook online als pdf.